Lenovo N22 Brukerhandbok.

Lenovo N22 Brukerhandbok.

Se ogsa for Lenovo N22.

Beslektede handboker for Lenovo N22.

Sammendrag av innhold for Lenovo N22.

Side 1: Brukerhandbok.

Lenovo N22 Brukerhandbok & # xF06C; & # XF06D; & # XF06E; Les sikkerhetsmerknadene og viktige tipsene i Les sikkerhetsvarsler og viktige tips i & # xF020; inkludert handboker for du bruker datamaskinen. inkludert handboker for du bruker datamaskinen.

Notater & # x2022; For du bruker produktet, ma du forst lese Lenovos sikkerhets- og generell informasjonsside forst. & # XAE; & # X2022; Noen instruksjoner i denne handboken kan anta at du bruker Windows Hvis du bruker et annet Windows-operativsystem, kan enkelte operasjoner v re litt forskjellige.

Side 3: Innholdsfortegnelse.

Setter datamaskinen i dvale eller lukker den ned. 15 Koble til et tradlost nettverk. 17 Fa hjelp fra Windows. 18 Kapittel 3. Lenovo OneKey Recovery-system. 19 Kapittel 4. Feilsoking. 21 Vanlige sporsmal. 21 Feilsoking.

Side 5: Kapittel 1. Bli kjent med datamaskinen, toppvisning.

Kapittel 1. Bli kjent med datamaskinen Toppvisning – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Merk: De punkterte omradene viser deler som ikke er synlige eksternt.

Kapittel 1. Bli kjent med datamaskinen din med et svingekamera Bruk kameraet til videokommunikasjon. & # XF09E; Oppmerksomhet: & # x2022; Kamerapanelet kan rotere 180 grader. Men a tvinge kamerapanelet utover dette punktet kan det fore til skade. b Innebygd Capture-lyd som kan brukes til videokonferanser, taleopptak for mikrofoner eller lydopptak.

Kapittel 1. Bli kjent med datamaskinen g Beroringspute Beroringsputen fungerer som en vanlig mus. Beroringspute: Hvis du vil flytte pekeren pa skjermen, skyver du fingeren over puten i den retningen du vil at pekeren skal bevege seg pa.

Side 8: Bruke tastaturet.

Kapittel 1. Bli kjent med datamaskinen din Bruke tastaturet & # xF06E; Hurtigtaster Du kan raskt fa tilgang til visse systeminnstillinger ved a trykke pa de aktuelle hurtigtastene. Mutes / unmutes Aktiverer / deaktiverer flylyd. modus. Reduserer volumet Aktiverer / deaktiverer beroringsnivaet. pute. Slar av / pa bakgrunnsbelysning Oker volumnivaet.

Kapittel 1. Bli kjent med datamaskinen Funksjonstastkombinasjoner Ved hjelp av funksjonstastene, kan du endre driftsfunksjonene umiddelbart. For a bruke denne funksjonen, trykk og hold Fn a; trykk deretter en av funksjonstastene b. Folgende beskriver funksjonene til hver funksjonstast.

Side 10: Venstre sidevisning.

Kapittel 1. Bli kjent med datamaskinen Venstre sidevisning – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – En AC Stromadapter Kobler til stromadapteren.

Side 11: Fjerne et minnekort.

Kapittel 1. Bli kjent med datamaskinen din & # xF06E; Bruke minnekort (folger ikke med) Datamaskinen stotter folgende typer minnekort: Secure Digital (SD) -kort Merknader: & # x2022; Sett bare ett kort i sporet om gangen. & # X2022; Denne kortleseren stotter ikke SDIO-enheter (for eksempel SDIO Bluetooth, etc.). Sette inn et minnekort Sett inn minnekortet til det berorer bunnen av sporet.

Side 12: Sett pa hoyre side.

Kapittel 1. Bli kjent med datamaskinen Hoyre side – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – En kombinasjonslyd Kobles til hodetelefoner .

Side 13: Koble til USB-enheter.

Kapittel 1. Bli kjent med datamaskinen Koble til USB-enheter & # xF06E; Du kan koble en USB-enhet til datamaskinen ved a sette inn USB-kontakten (Type A) i USB-porten pa datamaskinen. Forste gang du kobler en USB-enhet til en bestemt USB-port pa datamaskinen, installerer Windows automatisk en driver for den enheten.

Side 14: Bunnutsikt.

Kapittel 1. Bli kjent med datamaskinen Bunnvisning – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – en hoyttaler Gi lydutgang.

Side 15: Kapittel 2. Begynn a bruke Windows 10.

Kapittel 2. Begynn a bruke Windows 10 Konfigurere operativsystemet for & # xF020; forste gang – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Du ma kanskje konfigurere operativsystemet nar det brukes forst.

Kapittel 2. Begynn a bruke Windows 10 Stromknappen er pa Start-menyen, klikk pa den du kan velge a sla av eller starte datamaskinen pa nytt, eller sett datamaskinen i hvilemodus. Gjennom Start-menyen kan du finne alle installerte appene eller vise de brukte appene.

Kapittel 2. Begynn a bruke Windows 10 Handlingssenteret Velg ikonet ACTION CENTER pa oppgavelinjen og handlingssenteret vises. Fra handlingssenteret kan du undersoke viktige varsler fra Windows og appene dine. Videre kan du endre vanlige innstillinger raskt.

Kapittel 2. Begynner a bruke Windows 10 & # x2022; Klikk pa Nytt skrivebord. For a bytte mellom skrivebord, klikk pa ikonet Oppgavevisning, og velg deretter onsket skrivebord.

Side 19: Sette datamaskinen i dvale eller lukke den ned.

Kapittel 2. Begynn a bruke Windows 10 Sette datamaskinen i dvale eller lukke & # xF020; det ned – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Nar du er ferdig med a jobbe med datamaskinen, kan du sette den i dvale eller lukke den ned.

Kapittel 2. Begynn a bruke Windows 10 Sla av datamaskinen & # xF06E; Hvis du ikke kommer til a bruke datamaskinen lenge, slar du den av. For a sla av datamaskinen, gjor du ett av folgende: & # x2022; Flytt markoren til nedre venstre hjorne, og velg deretter Start-knappen. & # XF0AE ;.

Side 21: Koble til et tradlost nettverk.

Kapittel 2. Begynn a bruke Windows 10 Koble til et tradlost nettverk – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – tradlos tilkobling For a aktivere tradlose funksjoner gjor du ett av folgende: & # x2022 ;.

Side 22: Fa hjelp fra Windows.

Kapittel 2. Begynn a bruke Windows 10 Fa hjelp fra Windows – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Hvis du har et problem med operativsystemet, kan du se programmet Kom i gang for Windows.

Side 23: Kapittel 3. Lenovo Onekey Recovery System.

Kapittel 3. Lenovo OneKey Recovery System Lenovo OneKey Recovery-systemet er programvare designet for a sikkerhetskopiere og gjenopprette datamaskinen din. Du kan bruke den til a gjenopprette systempartisjonen til sin opprinnelige status i tilfelle systemfeil. Du kan ogsa opprette brukerbackups for enkel gjenoppretting etter behov.

Side 24: Gjenoppretting.

& # X2022; Ovennevnte instruksjoner bor folges nar Windows kan startes normalt. Hvis Windows ikke kan startes, folger du trinnene nedenfor for a starte Lenovo OneKey Recovery-systemet: 1 Sla av datamaskinen.

Side 25: Kapittel 4. Feilsoking.

Les og folg alle sikkerhetsregler som folger med i Lenovo Sikkerhets- og Generell informasjon. Merk: For a se Lenovos sikkerhets- og generell informasjonsside, velg ikonet for brukerhandboker pa skrivebordet. Du kan ogsa laste den ned fra Lenovos supportside.

Gjenopprettingspartisjon. Denne partisjonen inneholder bildefilen til det forhandsinstallerte Windows-operativsystemet. I tilfelle systemfeil kan du bruke Lenovo OneKey Recovery-systemet eller Windows Reset-funksjonen for a gjenopprette operativsystemet til fabrikkstatus.

& # XF06E; Hvor er gjenopprettingsplater? Datamaskinen kom ikke med gjenopprettingsplater. Bruk Lenovo OneKey Recovery-systemet hvis du trenger a gjenopprette systemet til fabrikkstatus. Hva kan jeg gjore hvis backupprosessen mislykkes?

Side 28: Fa hjelp, feilsoking.

Nei. Lenovo OneKey Recovery-systemet er bare tilgjengelig pa datamaskiner som er forhandsinstallert med Windows. Merk: Lenovo OneKey Recovery-systemet er kanskje ikke tilgjengelig pa noen Lenovo-datamaskiner med forhandsinstallert Windows. For a sjekke datamaskinen, ga til Kontrollpanel & # xF0AE; Programmer og kontroller om Lenovo OneKey Recovery er inkludert i listen over installerte programmer.

Side 29: Feilsoking.

Lenovo-skjerm. OneKey Recovery System. Hvis du fortsatt ser bare markoren pa skjermen, ma du betjene datamaskinen.

Side 30: Lydproblemer.

Kapittel 4. Feilsoking Datamaskinen gjor ikke & # x2022; Hvis datamaskinen er i hvilemodus, kobler du vekselstrommen fra hvilemodus og stromadapter til datamaskinen, og trykker deretter pa datamaskinen, ikke Windows-knappen eller stromknappen. arbeid.

Side 31: Batteriproblemer, andre problemer.

Kapittel 4. Feilsoking Batteriproblemer Datamaskinen slar av & # x2022; Lad opp batteriet. for batteristatusindikatoren viser tomt. & # xF020; -eller – & # xF020; Datamaskinen fungerer nar batteristatusindikatoren viser tomt. Andre problemer Datamaskinen din ikke & # x2022; Hvis du vil sla av datamaskinen, trykker du pa og holder nede Stromresponsen.

Side 32: Varemerker.

Varemerker Folgende betingelser er varemerker eller registrerte varemerker for Lenovo i USA, andre land eller begge deler. Lenovo OneKey Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft Corporation i USA, andre land eller begge deler. Andre firma-, produkt- eller servicenavn kan v re varemerker eller servicemerker.