Lenovo H430 brukerhandbok.

Lenovo H430 brukerhandbok.

Se ogsa for Lenovo H430.

Beslektede handboker for Lenovo H430.

Sammendrag av innhold for Lenovo H430.

Side 1: Brukerhandbok.

Maskintype: 10059/7723 10060/7724 10068/7752 10080/3099/1194 10091/2558/1196 H4 Series Brukerhandbok Versjon 3.0 2011.08 31500352.

Side 2: Viktig sikkerhetsinformasjon.

Fare: V r oppmerksom pa ekstremt farlige eller dodelige situasjoner. Oppmerksomhet: V r oppmerksom pa mulig skade pa programmer, enheter eller data. Merk: V r oppmerksom pa denne viktige informasjonen. & # XA9; Copyright Lenovo 2011.

Side 4: Innholdsfortegnelse.

2.5 Systemgjenoppretting. 18 2.6 Lag gjenopprettingsplate. 18 Kapittel 3 Bruke datamaskinprogramvaren. 19 3.1 Lenovo Dynamic Brightness-system. 20 3.2 Lenovo Eye Distance System. 21 Kapittel 4 Feilsoking og bekreftelse av oppsett. 23 4.1 Feilsoking Displayproblemer. 24 4.2 Feilsoking av lydproblemer. 25.

Side 6: Kapittel 1 Bruke datamaskinens maskinvare.

Bruke maskinvarekapitlet Dette kapittelet inneholder folgende emner: & # xF0D8; Computer hardware introduksjon & # xF0D8; Informasjon om datamaskinforbindelser Merk: Beskrivelsene i dette kapittelet kan variere fra datamaskinen din, avhengig av datamodeller og konfigurasjoner. Brukerhandboken.

Side 7: Utsikt over chassiset.

1.1 Forsiden av chassiset OBS! Pass pa at du ikke sperrer noen ventilasjonsapninger pa datamaskinen. Blokkerte luftventiler kan forarsake termiske problemer. Strombryter Optisk stasjon (kun utvalgte modeller) Minnekortleser (Bare utvalgte modeller) USB-kontakt (2) Hodetelefonkontakt Mikrofonkontakt Merk: Denne datamaskinen kan bare plasseres i vertikal stilling.

Side 8: Bakfra av chassiset.

(Hvis konfigurasjonen bakfra i dette kapittelet er forskjellig fra den faktiske datamaskinen, bor den bakre visningskonfigurasjonen av den aktuelle datamaskinen tas som endelig og bindende.) Lenovo H430 Spenningsvelger (kun utvalgte modeller) Stromkontakt PS / 2-tastaturkontakt (Kun utvalgte modeller)

Lydinngangskontakt Frittstaende grafikkort (kun utvalgte modeller) Utvidelseskortspor (Adgangskoblinger for alle installerte PCI-ekspedisjonskort) Lenovo H415 Spenningsvelger (kun utvalgte modeller) Stromkontakt Innebygd VGA-kontakt (kun utvalgte modeller) HDMI-kontakt (Kun utvalgte modeller)

PCI Express X 16-grafikkortkontakt (Noen modeller er utstyrt med et grafikkort) PCI Express X 1-adapterkontakt (Noen modeller er utstyrt med et WIFI-kort eller TV-tunerkort) Lenovo H405 Spenningsvelger (kun utvalgte modeller) Stromkontakt PS / 2 tastaturkontakt.

PCI Express X 16-grafikkortkontakt (Noen modeller er utstyrt med et grafikkort) PCI Express X 1-adapterkontakt (Noen modeller er utstyrt med et WIFI-kort eller TV-tunerkort) Lenovo H420 Spenningsvelger (kun utvalgte modeller) Stromkontakt PS / 2 tastaturkontakt.

Mikrofonkontakt Lydutgangskontakt Lydinngangskontakt Frittstaende grafikkort (kun utvalgte modeller) Utvidelseskortspor (Tilgangskontakter for alle installerte PCI-ekspreskort) Lenovo H410 Spenningsvelger (kun utvalgte modeller) Stromkontakt PS / 2-tastaturkontakt PS / 2 musekontakt.

Side 13: Koble til datamaskinen.

HDMI-kontakt (kun utvalgte modeller) USB-kontakter (4) Ethernet-kontakt Mikrofonkontakt Lydutgangskontakt Lydinngangskontakt PCI Express X 16-grafikkortkontakt (Noen modeller er utstyrt med grafikkort) PCI Express X 1-adapterkontakt ( Noen modeller er utstyrt med et WIFI-kort eller TV-tunerkort.) 1.3 Koble til datamaskinen Bruk folgende informasjon nar du kobler datamaskinen til.

Side 14: Datamaskinen.

1.3.2 Koble tastaturkabelen til riktig tastaturkontakt. (PS / 2-kontakt eller USB-kontakt) 1.3.3 Koble musekabelen til riktig musekontakt. (PS / 2-kontakt eller USB-kontakt) Merk: Hvis datamaskinen din er utstyrt med et tradlost tastatur eller en mus, folg disse installeringsinstruksjonene.

& # X2022; Hvis du har en HDMI-skjerm, ma datamaskinen ha en adapter installert som stotter HDMI-skjermen. Koble kabelen til porten som vist. 1.3.5 Hvis du har lydenheter, ma du feste dem ved hjelp av folgende instruksjoner. Lydinngang Denne kontakten mottar lydsignaler fra en ekstern lydenhet, for eksempel et stereoanlegg.

1.3.6 Lydkonfigurasjonsinstruksjon: (Denne instruksjonen er kun for PC-modeller hvis hovedkort stotter lydformidling fra 2,0 stereo til 5,1 surround.) Denne datamodellen stotter omformende stereolyd til 5.1 surroundlyd. Bruk folgende veiledninger nar du kobler til 5.1 surround-lydenheten: Bla linjeinngangskontakt Surround Gronn linjeutgang.

Side 17: Hvis du har drevne hoyttalere med en adapter.

1.3.7 Hvis du har drevne hoyttalere med en adapter: (Dette bildet er bare en skisseutskrift, det viser ikke den faktiske figuren pa hoyttaleren.) A. Koble kabelen som gar mellom hoyttalerne, om nodvendig. Pa noen hoyttalere er denne kabelen permanent festet. b.

1.3.9 Koble til eventuelle ekstra enheter du har. Datamaskinen din har kanskje ikke alle kontakter som vises. Bruk denne kontakten for a koble til en enhet som krever USB-tilkobling USB-tilkobling. TV-tuner-kontakt Bare stottet pa systemer med valgfritt TV-tunerkort (Noen modeller er utstyrt med denne kontakten).

1.3.12 Kablet tastatur (kun utvalgte modeller) PS / 2 tastatur USB-tastatur LVT & # x2014; & # x2014; Nar du har skrevet inn Windows, trykker du pa denne tasten for a starte LVT-programmet (Lenovo Vantage Technology), Lenovos forhandsdefinerte hjemmeprogramvare. I tillegg til sine egne funksjoner, vil LVT-programmet tillate deg a starte annen Windows-kompatibel programvare, spesielt konfigurert til a kjore pa denne datamodellen.

Side 20: Kapittel 2 Bruke redningssystemet.

Bruke redningssystemet Kapittel Dette kapittelet inneholder folgende emner: & # xF0D8; OneKey Recovery & # xF0D8; Driver og programinstallasjon & # xF0D8; Systemoppsett & # xF0D8; System sikkerhetskopiering & # xF0D8; Systemgjenoppretting & # xF0D8; Opprett gjenopprettingsdisk oppmerksomhet: Ved a bruke dette programmet vil det fore til tap av data. & # X2022 ;.

Side 21: Onekey Recovery, Driver og Application Installasjon.

2.2 Driver og applikasjonsinstallasjon Funksjonen Driver og Application Installasjon i redningssystemet gir brukeren mulighet til a installere alle Lenovo-applikasjonene og driverne som ble levert med Lenovo-maskinvaren, enkelt pa nytt. Brukerhandboken.

Side 22: Systemoppsett.

Systemet vil starte pa nytt. Etter at systemet har startet pa nytt, fortsetter installasjonsprosessen til den har fullfort. Metode 2: Manuell installering I Windows-systemet klikker du pa Start & # x2192; Alle programmer & # x2192; Lenovo & # x2192; Lenovo-drivere og programinstallasjon. Nar du har startet prosedyren, installerer du alle driverne og programvaren manuelt ved a folge instruksjonene.

Side 23: System Backup, Systemgjenoppretting, Opprett gjenopprettingsplate.

Dette sikkerhetskopierer systempartisjonen til en bildefil. Ved systemfeil kan du gjenopprette systemet fra denne bildefilen. I Windows-systemet klikker du Start & # x2192; Alle programmer & # x2192; Lenovo & # x2192; Lenovo Rescue System.

Side 24: Kapittel 3 Bruke datamaskinprogramvaren.

Bruke Computer Software Chapter Dette kapittelet inneholder folgende emner: & # xF0D8; Lenovo Dynamic Brightness-system & # xF0D8; Lenovo Eye Distance System Merk: Grensesnittet og funksjonen til hver av disse funksjonene er underlagt den faktiske programvaren som ble levert med datamodellen du kjopte.

Side 25: Lenovo Dynamic Brightness System.

PC-kamera og er kun tilgjengelig etter at kameraet er installert. For du bruker denne programvaren, gjor du folgende: 1) Klikk Start & # x2192; Alle programmer & # x2192; Lenovo USB2.0 UVC kamera & # x2192; vmcap. 2) Velg Valg & # x2192; Forhandsvis fra popup-vinduet for a vise bildet i videofangstvinduet.

Side 26: Lenovo Eye Distance System.

Hvis det finnes andre enheter i dette alternativet, ma du ikke kontrollere dem. Bare velg & # x201C; Lenovo USB 2.0 UVC Camera & # x201D; enhet, og vinduet skal vise kameraets bilde. Et bilde, som er fanget av Lenovo PC-kamera, vil bli vist i videofangstvinduet. Juster stillingen og tonehoyden til kameraet for a sikre at hele ansiktet vises i videofangstvinduet.

Standardinnstillingen er forhandsvalgt. Du kan justere visningsavstanden i henhold til dine behov. Merknader: 1. Kontroller at objektivet pa kameraet er eksponert og ikke dekket. 2. Sorg for at oynene dine er utsatt og ikke dekket. (Funksjonen som oppdager avstanden mellom brukeren og skjermen er basert pa brukerens stilling.

Side 28: Feilsoking og.

Feilsoking og kapittel Bekreft oppsett Dette kapittelet inneholder folgende emner: & # xF0D8; Feilsoking og problemlosing Merk: Beskrivelsen av TV-tunerkortet i denne handboken brukes bare til maskiner som har TV-tunerkortet. Det gjelder ikke for de maskinene som ikke har et TV-tunerkort.

Side 29: Feilsoking av displayproblemer.

& # X2022; Hvis det oppstar en feilmelding i et program, kan du se dokumentets dokumentasjon. Merk: Prosedyrene i dette dokumentet ble skrevet for Windows-standardvisningen, slik at de kanskje ikke gjelder hvis du setter Lenovo-datamaskinen til & # xAE ;.

Side 30: Feilsoking av lydproblemer, Feilsoking av programvareproblemer.

UPSer, regulatorer, fluorescerende lamper eller andre datamaskiner som kan generere magnetisk interferens. 2. Flytt eventuelle forstyrrende enheter vekk fra datamaskinen. 3. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med Lenovo Service. 4.2 Feilsoking Lydproblemer Problem: Ingen lyd fra integrerte hoyttalere.

Side 31: Feilsokingsproblemer med optiske stasjoner og harddisker.

1. Kontroller om det er et ikon for optisk stasjon i ressursbehandleren til operativsystemet. Hvis ikke, start datamaskinen pa nytt. Hvis det fortsatt ikke er ikon, kontakt Lenovo Service. Ellers fortsett med neste trinn i denne prosedyren.

Side 32: Spesielle hensyn til feilsoking av Windows.

Problem: Kapasiteten pa harddisken, som angitt av systemet, er mindre enn den nominelle kapasiteten. Feilsoking og problemlosning: For datamaskiner utstyrt med OneKey Recovery-funksjonen, ma systemgjenvinningsfunksjonen ta opp litt harddiskplass. Dette kan skyldes det tydelige kapasitetsunderskuddet pa harddisken. Ytterligere teknisk forklaring: Harddiskens nominelle kapasitet uttrykkes i desimalanlegget, 1000 byte.

Side 33: Utfore daglige vedlikeholdsoppgaver.

& # X2022; For du kan se tekst-TV-programmering, ma du stille inn TV-mottakerens inngangssignal til analog. 4.6 Utfore daglige vedlikeholdsoppgaver Rengjore datamaskinens komponenter Fordi mange av datamaskinens komponenter bestar av sofistikerte integrerte kretsplater, er det sv rt viktig a periodisk rense rundt datamaskinen for a unnga stovoppbygging.