ESO: Elementer Oversikt.

ESO: Elementer Oversikt.

Denne siden er hentet fra oppl ringen i spillet som du kan fa tilgang til ved a trykke F1 fra spillet.

Utstyr [rediger]

Gjennom eventyrene dine i Tamriel vil karakteren din ha tilgang til et bredt utvalg av vapen og rustninger. Din karakter kan fa utstyr ved a plyndre dode monstre, finne skattekister, lage og fullfore oppdrag. Nar du far et utstyr, vil det bli lagret i lageret. Trykk pa I-tasten for a fa tilgang til beholdningen.

� Dobbeltklikk pa et element for a utstyre det til karakteren din.

� Hoyreklikk et element for a se en liste over tilleggshandlinger som kan utfores pa det aktuelle elementet.

Du kan se tegnene dine for oyeblikket er utstyrt med utstyr pa venstre side av lagerskjermen.

Evaluering vapen [rediger]

Ved vurdering av vapen er basestaten Skade. Vapen med hoyere skadestatistikk vil levere en storre mengde grunnskader pa fiender. Noen vapen har Enchantment, Trait eller Set Bonuses som ytterligere oker effektiviteten i kamp og gir karakteren din spesielle bonuser mens de er utstyrt.

Vapen med fortryllelser holder en avgift som tommes med bruk og ma etterfylles ved hjelp av en sjel perle.

Utstyr og bruk av et vapen vil oke din ferdighet med det vapen typen over tid, lase opp nye evner som kan brukes mens den vapen typen er utstyrt.

Evaluering Armor [rediger]

Ved vurdering av rustning er basestaten Armor. Armor med en hoyere rustningstat vil gi mer beskyttelse og bedre skadereduksjon mot fysiske angrep. Noen rustninger har Enchantment, Trait og Set Bonuses som ytterligere oker effektiviteten i kamp og gir karakteren din spesielle bonuser mens den rustningstypen er utstyrt.

Utstyr og bruk av rustning vil oke din ferdighet med den rustningstypen over tid, og lase opp nye evner som kan brukes nar den rustningstypen er utstyrt.

Husk at din rustfrie rustning vil lide et holdbarhetstap hvis karakteren din blir drept. Dette kan gjenopprettes ved a ga til en kjopmann og reparere rustningen, eller ved a bruke et reparasjonssett.

Forbruksartikler [rediger]

Forbruksvarer, eller engangsbruk, er drikker, mat og drikke som kan bli funnet, kjopt eller laget.

� Potions gir et raskt loft i kamp effektivitet.

� Mat og drikke gir en varig, men ofte mer subtil effekt.

Laster Quickslots [rediger]

Forbruksvarer kan brukes under kamp via Quickslot-menyen.

For a laste inn forbruksvarer i quickslot-menyen, trykk pa I-tasten for a apne beholdningen, og klikk deretter pa «Quickslots» -knappen overst til hoyre. Eventuelle gjenstander som er tilgjengelige i lageret ditt, vises. Klikk og dra et element til quickslot-hjulet midt pa skjermen for a laste det til en quickslot.

Bruke Quickslots [edit]

Mens du er i In-Game View-modus, kan du velge et element som tidligere er lastet inn i en quickslot ved a trykke og holde Q-tasten nede og bruke musen til a klikke pa den. Nar du slipper Q-tasten, blir valget ditt tilgjengelig for rask bruk i kamp ved a trykke pa Q-tasten.

Character Inventory [edit]

Dine tegn vil plukke opp en rekke ting som du eventyr gjennom Tamriel. Disse elementene vil bli plassert i figurens Inventory. For a vise ditt nav rende tegns Inventory, trykk pa I-tasten.

Ikonene overst i det apne Inventory-vinduet er filtre som vil hjelpe deg med a finne og sortere gjennom store varebeholdninger. Ved a klikke pa et ikon for en bestemt type inventar-vapen, kl r, forbruksvarer, etc. – vil du filtrere ut alt, men den valgte elementtypen.

Inventory Full [edit]

Nar beholdningen er full har du flere alternativer:

� Du kan legge til flere lagringsplasser ved a kjope bagupoppgraderinger fra selgere i store byer og noen byer.

� Du kan dekonstruere elementer og oke din kreative inspirasjon.

� Du kan selge varene til kjopmenn i store byer og noen byer.

� Du kan slette elementer for a gi plass til noe verdifullt du nettopp har funnet. Hoyreklikk pa et varelager gir deg en liste over handlinger du kan utfore pa det aktuelle elementet.

Banken [rediger]

Spillerbanker kan nas gjennom bankfolk i store byer gjennom Tamriel. Alle tegnene dine deler en felles bank. Et element som er plassert i banken din, kan fjernes av noen av dine tegn, uavhengig av rase eller allianse.

Utforming av materialer som er lagret i banken din, kan nas direkte gjennom utformingstabeller. Hvis du trenger a bruke en ingrediens som er lagret i banken mens du lager en vare, vil ingrediensene vises valgbar for bruk, selv om det ikke er i din tegns inventar.