Blackjack Basic Strategy.

Blackjack Basic Strategy.

Blackjack kan brytes ned til en matematisk bevist, overlegen mate a spille hver hand, kalt Basic Strategy, som har blitt testet og raffinert gjennom datasimuleringer basert pa arbeidet til tidlige pionerer som Dr. Edward O. Thorp. Nar du folger riktig, reduserer grunnleggende strategi huskanten til sa lite som halvparten av en prosent.

Hvis du vil lykkes med blackjack, ma du l re grunnleggende strategi.

De fleste spillere begynner a l re ved a henvise til et grunnleggende strategiplan. Strategikartet viser hvordan du spiller de to forste kortene basert pa forhandlerens opp kort. Med henvisning til begynnelsen av blackjack vet du at huset far sin kant ved at spilleren ma handle forst. Siden grunnleggende strategiplanen bare omhandler de to forste kortene, ma du ogsa l re hvilke beslutninger du skal ta etter a ha tatt en hit.

Oversett diagrammet.

Den beste maten a gjore dette pa er a oversette det grunnleggende strategiplattformet til vanlig engelsk som forklarer hvordan du spiller hver av de to kortspillene du har startet.

For eksempel, hvis de to forste kortene er og en 5 og en 3 har du totalt atte. Diagrammet forteller deg a treffe. Du tegner en annen 3, som gir deg totalt elleve. Diagrammet forteller deg a doble pa 11, men du kan bare doble pa de to forste kortene dine. Derfor ma du treffe.

Nar vi oversetter strategiplanen til vanlig engelsk, bruker vi ordet & # 34; ellers & # 34; nar det gjelder situasjoner som er forskjellige pa grunn av flere kort.

Hvis vi skulle skrive ut eksemplet ovenfor, ville det v re: Hvis du har 11 – dobbel, ellers slatt.

Her spiller du grunnleggende strategi nar det er involvert mer enn to kort skrevet ut pa vanlig engelsk.

Slik spiller du harde hender.

En hard hand er to startkort som ikke inneholder et ess.

Hvis du har atte eller mindre, slar du alltid.

Hvis du har Nine: Dobbel hvis forhandleren har 3 til 6 – ellers slatt.

Hvis du har Ti: Dobbel hvis forhandleren har 2 til 9 – ellers slatt.

Hvis du har elleve: Dobbel hvis forhandleren har 2 til 10, Hit hvis forhandler har ess.

Hvis du har tolv: Hit hvis forhandleren har 2 eller 3, sta hvis forhandleren har 4 til 6, ellers slatt.

Hvis du har 13-16: Sta hvis forhandleren har2 gjennom 6, ellers sla.

Hvis du har 17 – 21: Sta alltid.

Slik spiller du Myke hender.

En myk hand er nar en av dine starthender inneholder et ess.

Hvis du har Ess 2 eller Ess 3: Dobbelt hvis forhandleren har 5 eller 6 – ellers slatt.

Hvis du har Ace 4 eller Ace 5: Dobbel hvis forhandleren har 4 gjennom 6 – ellers slatt.

Hvis du har Ace 6: Dobbel hvis forhandleren har 3 til 6 – ellers slatt.

Hvis du har Ace 7: Sta hvis forhandleren har 2, 7 eller 8. Dobbel 3 -thru 6 – ellers slatt.

Hvis du har ess 8 eller ess 9: sta alltid.

Slik spiller du par.

Hvis du har et par Ess eller Eight: Del alltid.

Hvis du har et par to eller tre ar: Split hvis forhandleren har 2 – 7, ellers slatt.

Hvis du har et par fours: Split hvis forhandleren har 5 eller 6, ellers slatt.

Hvis du har et par fiver: Dobbelt hvis forhandleren har 2 til 9 – ellers slatt.

Hvis du har et par seks: Split hvis forhandleren har 2 til 6 – ellers slatt.

Hvis du har et par sevens: Split 2 gjennom 7 – ellers slatt.

Hvis du har et par nines: Split 2 til 6, og 8 eller 9. Sta hvis forhandleren har 7, 10 eller Ace.

Hvis du har et par titalls: Sta alltid.

A oversette Blackjack Basic Strategy Chart til vanlig engelsk gjor det mye enklere a huske. Du kan til og med sette opp flashcards for a hjelpe deg med a l re.